Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру:
пенсії;
стипендії;
оплата праці (грошове забезпечення);
суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника;
розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.
Кабінет Міністрів України може встановлювати інші об’єкти індексації, що не передбачені частиною першою цієї статті.
Соціальні виплати, що мають цільовий і разовий характер (допомога при народженні дитини, допомога на поховання, матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію тощо), а також допомога у зв’язку з вагітністю і пологами індексації не підлягають. Підтримка купівельної спроможності провадиться шляхом підвищення розміру зазначених виплат.
Підтримка купівельної спроможності соціальних виплат, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму, здійснюється шляхом перегляду їх розміру у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму відповідно до законодавства.
Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.
Індекс споживчих цін обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.
Індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 103 відсотка.
Обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з місяця введення в дію цього Закону.
Для проведення подальшої індексації грошових доходів населення обчислення індексу споживчих цін починається за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації, зазначений у частині першій цієї статті.
Підвищення грошових доходів населення у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому опубліковано індекс споживчих цін.
У разі якщо грошові доходи населення підвищено з урахуванням прогнозного рівня інфляції випереджаючим шляхом, при визначенні обсягу підвищення грошових доходів у зв’язку із індексацією враховується рівень такого підвищення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Індексація доходів працюючого населення проводиться за основним місцем роботи. Доходи від роботи за сумісництвом, на умовах погодинної оплати поза основним місцем роботи індексуються в розмірі, що з урахуванням оплати праці за основним місцем роботи не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.
Оплата праці студентів та учнів денних відділень навчальних закладів індексується в розмірі, що з урахуванням стипендії не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.
Пенсія працюючих пенсіонерів індексується в розмірі, що з урахуванням оплати праці не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.
Спори, що виникають з питань індексації грошових доходів населення, вирішуються у судовому порядку.
Згідно з даними Державної служби статистики України індекс інфляції по Україні за період з січня 2014 року по лютий 2016 року включно становив 179,9 %.
Оскільки з 01.05.2016 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 1218 грн., то індексація пенсії у травні 2016 року має складати 1218*179% тобто 2180,22 грн.
Саме на стільки мала збільшитисьзаробітна плата кожного.

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Справа: № 758/9406/16-а Головуючий у 1-й інстанції: Зарицька Ю.Л.
Суддя-доповідач: Петрик І.Й.
ПОСТАНОВА
Іменем України
25 жовтня 2016 року м. Київ
Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:
Головуючого судді: Петрика І.Й.Суддів:Мельничука В.П., Лічевецького І.О., При секретарі:Гуменюк Т.В,
розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_5 на постанову Подільського районного суду м. Києва від 02 вересня 2016 року у справі за адміністративним позовом ОСОБА_5 до Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Києві про зобов’язання вчинити дії, –
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 пред’явила позов до Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, в якому просила зобов’язати відповідача провести їй індексацію пенсії відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» з 01.01.2014 року.
Постановою Подільського районного суду м. Києва від 02 вересня 2016 року в задоволенні позовних вимог відмовлено.
Не погоджуючись з постановою суду першої інстанції позивач звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції та прийняти нове рішення яким позовні вимоги задовольнити. В обґрунтування апеляційної скарги апелянт вказує, що судом першої інстанції неповно з’ясовано обставини, що мають значення для справи, судове рішення прийнято з порушенням норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.
Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали справи та доводи скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а постанова суду – скасуванню з ухваленням нового рішення у справі з таких підстав.
Згідно із п. 3 ч. 1 ст. 198, 202 КАС України, за наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суду першої інстанції суд апеляційної інстанції скасовує її та ухвалює нове рішення, якщо визнає, що судом першої інстанції порушено норми матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.
Як вбачається із матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, ОСОБА_5 10.05.2016 звернулась до Центрального об’єднаного управління ПФУ в м. Києві з заявою, в якій просила повідомити про здійснену їй індексацію пенсії щомісячно з 01.01.2014 по сьогоднішній день.
Центральним об’єднаним управлінням ПФУ в м. Києві листом від 02.06.2016 № 232/Л-29/1 повідомлено представника позивачки, що інформація щодо нарахування індексації є компетенцією управління з координації та контролю за виплатою пенсії ГУ ПФУ в м. Києві, відповідно центральним об’єднаним управлінням ПФУ в м. Києві направлено запит щодо надання зазначеної інформації.
21.06.2016 Центральним об’єднаним управлінням ПФУ в м. Києві направлено лист від 21.06.2016 № 9449/04 управління з координації та контролю за виплатою пенсії щодо нарахованої індексації пенсії ОСОБА_5
Виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд першої інстанції дійшов висновку про відмову в задоволенні позовних вимог.
Колегія суддів із таким висновком суду першої інстанції не погоджується із огляду на наступне.
Статтею 4 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» як єдиною підставою грошових доходів населення визначено перевищення величини індексу споживчих цін порогу індексації, який установлюється в розмірі 101 відсотка (до 01.01.2016 року) і 103 відсотка (після 01.01.2016 року).
Згідно ч. 1 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсії, призначені за цим Законом, індексуються відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення.
Обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з місяця введення в дію цього Закону.
Для проведення подальшої індексації грошових доходів населення обчислення індексу споживчих цін починається за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації, зазначений у частині першій цієї статті.
Підвищення грошових доходів населення у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому опубліковано індекс споживчих цін.
У разі якщо грошові доходи населення підвищено з урахуванням прогнозного рівня інфляції випереджаючим шляхом, при визначенні обсягу підвищення грошових доходів у зв’язку із індексацією враховується рівень такого підвищення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» у разі виникнення обставин, передбачених статтею 4 цього Закону, у встановленому законом порядку здійснюється перегляд розмірів у тому числі пенсій. При цьому грошові доходи населення визначаються як результат добутку розміру доходу, що підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, та величини індексу споживчих цін.
Відповідно до п. 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078 індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру: пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат, установлених законодавством), крім тих, які зазначені у пункті 3 цього Порядку.
У межах прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, індексуються пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, державної допомоги та компенсаційних виплат), щомісячне довічне грошове утримання, що виплачуються замість пенсії, щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим), щомісячна страхова виплата особам, які перебували на утриманні потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника.
Індекс споживчих цін обчислюється Держстатом і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.
Аналізуючи вказані норми законодавства, колегія суддів дійшла висновку, що індексація грошових доходів населення здійснюється уповноваженим органом автоматично за наявності конкретного юридичного факту. Більше того, жодним нормативно-правовим актом не передбачена необхідність звертатись до органів із заявою про проведення індексації.
Отже, фактично за результатами відповіді відповідача від 21.06.2016 року № 334/л-29/1 позивач дізналась про протиправні дії відповідача, що полягали в некоректному проведенні індексації її пенсії.
Відповідно до Листа № 15.2-20/493ПІ від 04.04.2016 року Державної служби статистики України індекс інфляції по Україні за період з січня 2014 року по лютий 2016 року включно становив 179,9 %.
Оскільки з 01.05.2016 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність становить 1130 грн., то індексація пенсії у травні 2016 року має складати 1130*179% тобто 2032,87 грн., що вказує на неправильно проведену індексацію відповідачем позивачу у зв’язку із чим позовні вимоги підлягають задоволенню.
Непроведення індексації пенсії позивача відповідачем в зв’язку з тим, що позивач працює є протиправним та прямо протирічить Порядку проведення індексації грошових доходів населення, яким передбачено проведення індексації пенсії працюючим пенсіонерам.
У разі несвоєчасної виплати сум індексації грошових доходів громадян провадиться їх компенсація відповідно до законодавства.
Посилання відповідача на те, що індексацію пенсії здійснює управління з координації та контролю за виплатою пенсій колегія суддів до уваги не приймає, оскільки Положеннямпро управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а такожпро об’єднані управління, затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України 22.12.2014 № 28-2 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2015 р. за № 41/26486, а саме п.7 передбачено, що саме районне управління Пенсійного фонду України призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до законодавства.
У зв’язку з вищевикладеним, колегія суддів дійшла висновку про те, що судом першої інстанції при ухваленні постанови було порушено норми матеріального та процесуального права, а висновок суду першої інстанції про те, що позовні вимоги не підлягають задоволенню є помилковим, тому вбачаються підстави для скасування постанови суду першої інстанції та ухвалення нової постанови про задоволення позовних вимог.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 196, 198, 202, 205, 207, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, –
ПОСТАНОВИВ:
Апеляційну скаргу ОСОБА_5 на постанову Подільського районного суду м. Києва від 02 вересня 2016 року задовольнити.
Постанову Подільського районного суду м. Києва від 02 вересня 2016 року скасувати та ухвалити нову постанову, якою позовні вимоги ОСОБА_5 задовольнити.
Зобов’язати Центральне об’єднане Управління Пенсійного фонду України в м. Києві провести належним чином ОСОБА_5 індексацію пенсії відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» з 01 січня 2014 року.
Постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня складання в повному обсязі шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України в порядку ст. 212 Кодексу адміністративного судочинства України.
Головуючий суддя: Петрик І.Й.
Судді: Мельничук В.П.

Лічевецький І.О.
Головуючий суддя Петрик І.Й.

Судді: Мельничук В.П.
Лічевецький І.О.

[Total: 0    Average: 0/5]