Пільгова пенсія по непідконтрольним документам

Працівникам, зайнятим повний робочий на роботах, передбачених Списком № 1 та Списком № 2, що чинні на час їх роботи за наявності необхідної кількості пільгового та загального стажу пенсія призначається зі зниженням пенсійного віку. При цьому необхідною умовою для зарахування стажу до пільгового є наявність атестація робочого місця після 22.08.1992 року. Згідно зі ст. 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється КМУ. Відповідно до п.3 Постанови КМУ „Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній” N 637 від 12.08.1993 за відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи. Відповідно до Постанови КМУ від 7 листопада 2014 р. № 595 затверджено Тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей особам, які переміщені на контрольовану територію та взяті на облік відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296), пенсії та інші соціальні виплати з бюджетів усіх рівнів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування виплачуються за заявами таких осіб до органів (установ), які здійснюють такі виплати протягом усього строку дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. УСІ документи, видані на непідконтрольній Україні території, починаючи з 1 грудня 2014 року, вважаються недійсними. А отже, усі свідоцтва, довідки та інші документи, навіть ті, на яких стоїть українська печатка, на території України вважаються недійсними та не мають сили. Для того, щоб отримати законні документи, людині обов’язково необхідно виїхати на підконтрольну Україні територію та звернутися у відповідну інстанцію. Якщо особа стала на облік як внутрішньо переміщена особа, то вона звертається у відповідну структуру за місцем реєстрації ВПО. Усі органи, організації, установи державної форми власності, в тому числі, органи Пенсійного фонду України, були евакуйовані з території проведення АТО ще наприкінці 2014 року згідно з Постановою Кабінету міністрів України № 595 від 07.11.2014 на підконтрольну Українській державі територію і продовжили свою роботу за місцем евакуації. «ДНР» та «ЛНР» є терористичними організаціями і не визнаються Україною як державні утворення. Відповідно, органи державної влади України, включно із Пенсійним фондом України, не мають права здійснювати листування, робити запити та будь-яким іншим способом взаємодіяти із представниками самопроголошених «республік». Тим більше Пенсійний фонд України не має правової підстави для використання наданої представниками так званих «ДНР» та «ЛНР» інформації з метою застосування санкцій стосовно отримувачів пенсійних виплат. Інформація про отримання грошових коштів на території проведення АТО особами, котрі проживають на непідконтрольній Україні території Донецької, Луганської областей, не може бути підставою для припинення виплати пенсії, соціальних виплат, позбавлення пільг тощо. Пенсійні виплати та соціальне забезпечення в цілому є конституційним правом громадян та обов’язком держави Україна, а тому не може бути відібране без наявності підстав, визначених українським законодавством. В разі невизнання документів виданих невизнаною владою веде за собою серйозні порушення або обмеження прав громадян, такі документи мають визнаватись. Така позиція викладена в Консультативному заключенні Міжнародного суду ООН № 276 (1970), присутність Південної Африки в Намібії») – «намібійське виключення». Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. За свої права необхідно боротись, в тому числі через суд.