Чи входять премії, індексація, матеріальна допомога у розрахунок пенсії державним службовцям? Держслужбовцями є особи, які обіймають посади у державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави, та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Чи входять виплати разових премій за якісне виконання своїх службових обов’язків, індексація, матеріальна допомога на оздоровлення і на рішення своїх матеріальних труднощів в обчисленні пенсій державним службовцям України, враховуючи, що на усі ці виплати було згуртовано страхові внески на загальне державне пенсійне страхування?

У частині першій статті 1 Закону України «Про оплату праці» встановлено, що заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Статтею 2 цього Закону визначено структуру заробітної плати, до якої входить: основна та додаткова заробітна плата, а також заохочувальні та компенсаційні виплати.

Частиною другою статті 33 Закону України «Про державну службу» передбачено, що заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок.

Аналіз наведених положень дає підстави для висновку, що матеріальна допомога на оздоровлення та допомога для вирішення соціально-побутових питань входить до системи оплати праці державного службовця.

Крім того, статтею 66 Закону України «Про пенсійне забезпечення» врегульовано види оплати праці, що враховуються при обчисленні пенсій.

Відповідно до частини першої зазначеної статті до заробітку для обчислення пенсії включаються всі види оплати праці (виплат, доходу), на які відповідно до Закону України від 26 червня 1997 року № 400/97 ВР «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, в межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, що діяла на день одержання зазначеного заробітку (виплат, доходу)).

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення» до виплат (доходів), що враховуються в заробітну плату (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, належать, зокрема: суми виплат, отримуваних застрахованою особою після набрання чинності цим Законом, з яких згідно з цим самим Законом були фактично нараховані (обчислені) та сплачені страхові внески; суми виплат, отримуваних застрахованою особою до набрання чинності цим Законом, у межах сум, на які відповідно до законодавства, що діяло раніше, нараховувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Закон України «Про державну службу» встановлює чіткі критерії, за яких державний службовець має право на пенсійне забезпечення відповідно до цього Закону: вік, загальний страховий стаж, стаж державної служби, а також розмір пенсії, яка відповідно до ст. 37 вищезазначеного Закону державним службовцям призначається в розмірі 80 % від сум їх заробітної плати, на які нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, а тим, хто на момент виходу на пенсію не є держслужбовцем, — у розмірі 80% від зарплати працюючого держслужбовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи пенсіонера.

Щодо порядку визначення розмірів заробітних плат держслужбовців для призначення пенсій слід також звернутися до Постанови КМУ від 31 травня 2000 р. № 865 . Вона, зокрема, передбачає, що посадовий оклад, надбавки за ранг або кваліфікаційний клас, класний чин, спеціальні звання, вислугу років під час призначення пенсії враховують у розмірах, встановлених на день призначення пенсії. Тоді як інші виплати (надбавки, доплати, премії) враховують за вибором держслужбовця: або за останні 24 календарних місяців перед зверненням по пенсію, або за будь-які 60 календарних місяців підряд незалежно від перерв у роботі. Для призначення пенсії обчислюється середньомісячна сума цих виплат. Форма довідок про заробітну плату державного службовця, які подають за призначенні або перерахунку пенсії, затверджена Постановою Правління Пенсійного фонду України від 30.10.2008 р. № 19-11.Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат, крім доплат і надбавок деяким категоріям осіб за особливі заслуги перед Бітьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Виходячи з вищевикладеного, отримувані держслужбовцем суми виплат, з яких були фактично нараховані та сплачені страхові внески або збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, враховуються в заробіток (дохід) держслужбовця для обчислення пенсії незалежно від того, чи входять вони до структури заробітної плати. Більш того, якщо органи управління Пенсійного фонду відмовлять в задоволені вимог держслужбовця, це питання сміливо можна розглядати у судовому порядку.

[Total: 0    Average: 0/5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *