Наукова діяльність

Пенсії відповідно до ст. 24 Закону про наукову діяльність науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються у разі дотримання таких вимог: наявність страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років); досягнення чоловіками віку 62 роки та наявність стажу наукової роботи не менше як 20 років, жінками — пенсійного віку, встановленого ст. 26 зазначеного Закону, та наявність стажу наукової роботи не менше як 15 років. До досягнення чоловіками віку 62 роки право на пенсію за віком мають наукові (науково-педагогічні) працівники — чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку: 60 років — які народилися по 31.12.52 р.; 60 років 6 місяців — які народилися з 01.01.53 р. по 31.12.53 р.; 61 рік — які народилися з 01.01.54 р. по 31.12.54 р.; 61 рік 6 місяців — які народилися з 01.01.55 р. по 31.12.55 р. Стаж наукової роботи визначається з урахуванням положень статей 221 та 222 Закону про наукову діяльність та Переліку № 257. Оскільки право на наукову пенсію пов’язане з наявністю наукового стажу (20 років у чоловіків та 15 років у жінок), то основним є питання підтвердження належним чином такого стажу. Крім документів про стаж, визначених Порядком № 22-1 (основним документом є трудова книжка), обов’язково надається довідка про підтвердження стажу наукової роботи підприємств, установ, організацій, вишів III — IV рівнів акредитації або їх правонаступників (далі — довідка). Відповідно до ст. 24 Закону про наукову діяльність пенсіонерам, які після призначення пенсії згідно з цим Законом працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, з якої обчислено пенсію, або із заробітної плати, визначеної в порядку, передбаченому частинами третьою — сьомою ст. 24 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Однак розмір пенсії за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» може суттєво відрізнятися від розміру пенсії яка призначена як науковцю якщо особа працювала після призначення пенсії з наступних підстав. У частині першій статті 9 Закону № 1058-ІV передбачено, що за рахунок коштів ПФУ в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати: пенсія за віком; пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства); пенсія у зв’язку з втратою годувальника. Частиною третьою статті 45 цього Закону встановлено, що переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами ПФУ. При переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 Закону № 1058-IV, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії. Законом України «Про науку та науково-технічну діяльність», котрий передбачає інші підстави та порядок призначення пенсії, а за призначенням пенсії відповідно до Закону № 1058-ІV особа звертається вперше. Крім того, після призначення наукової пенсії особа продовжувала працювати та сплачувала у встановленому законом порядку страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. За таких обставин застосуванням Пенсійним фондом у даному питанні частини третьої статті 45 Закону № 1058-ІV Але дані дії та неправомірність дій органів Пенсійного фонду може вирішуватися лише в судовому порядку