Призначення

Враховуючі, що пенсії громадянам призначалися не тільки на підставі закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також на підставі законів України “Про Кабінет Міністрів України” , “Про державну службу” , “Про Національний банк України” , “Про дипломатичну службу” , “Про службу в органах місцевого самоврядування” , “Про прокуратуру” , “Про статус народного депутата України” , “Про судоустрій і статус суддів” , “Про судову експертизу” , «Про пенсійне забезпечення», “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” , “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” , Митного кодексу України , Положення про помічника-консультанта народного депутата України, при оформленню пенсії за віком нерідко в органах Пенсійного фонду України виникають ситуації по неоднозначному застосуванню питання застосування показника середньої заробітної плати працівника по Україні за три роки, що передують року звернення із заявою про призначення пенсії. Як правило, в вище зазначеному випадку, органи Пенсійного фонду України, при призначенні пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» застосовують показник заробітної плати за 2007 рік. При цьому, такі дії регламентуються наступним: Частиною третьою статті 45 Закону № 1058-IV встановлено, що переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами ПФУ. При переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії. Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена частиною другою статті 40 цього Закону для призначення пенсії. Однак, Аналіз наведених норм права дають підстави дійти висновку, що частиною третьою статті45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» регламентовано порядок переведення з одного виду пенсії, призначеного саме за цим Законом, на інший. Отже, показник середньої заробітної плати при переведенні на інший вид пенсії має бути незмінним, тобто таким, яким він був на час призначення пенсії, передбаченої Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Прикладом може слугувати наступне судове рішення Вищого адміністративного суду України від 15 грудня 2015 року: ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ У Х В А Л А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И 15 грудня 2015 року м. Київ К/800/2834/15 Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: Іваненко Я.Л., Мойсюка М.І., Тракало В.В., розглянувши в попередньому судовому засіданні справу за адміністративним позовом ОСОБА_4 до Управління Пенсійного фонду України у Волноваському районі Донецької області про перерахунок пенсії, за касаційною скаргою Управління Пенсійного фонду України у Волноваському районі Донецької області на постанову Великоновосілківського районного суду Донецької області від 21 жовтня 2014 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 24 грудня 2014 року, – у с т а н о в и л а : У вересні 2014 року ОСОБА_4 звернувся з позовом до Управління Пенсійного фонду України у Волноваському районі Донецької області (далі – УПФ) про перерахунок пенсії. В обґрунтування позову посилався на те, що після досягнення пенсійного віку він набув право на призначення пенсії за віком заЗаконом України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058-IV) із застосуванням показника середньої заробітної плати працівника по Україні за 2013 рік, проте при призначенні пенсії управління ПФУ використало схему нарахування, яка використовується при перерахунку раніше призначених пенсій та застосувало показник заробітної плати за 2007 рік. Постановою Великоновосілківського районного суду Донецької області від 21 жовтня 2014 року, залишеною без змін Донецького апеляційного адміністративного суду від 24 грудня 2014 року позов задоволено. У касаційній скарзі УПФ, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального і порушення норм процесуального права, просить скасувати судові рішення та відмовити у задоволенні позову. Заслухавши доповідача, перевіривши доводи касаційної скарги, в межах статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів дійшла висновку про відхилення скарги з таких підстав. Як убачається з матеріалів справи, ОСОБА_4 з 1995 року отримував пенсію за вислугу років на підставі Закону України від 9 квітня 1992 року № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі – Закон № 2262-XII). Позивач 6 серпня 2014 року звернувся до відповідача із заявою про призначення пенсії за віком відповідно до Закону № 1058-IV та просив при призначенні пенсії за віком врахувати показник заробітної плати по Україні за 2013 рік. Розпорядженням відповідача позивачу призначена пенсія за віком з 2 серпня 2014 року у розмірі 3104,20 гривень із застосуванням показника середньої заробітної плати по Україні за 2007 рік. Задовольняючи позов суди попередніх інстанцій на підставі наявних у справі даних встановили і правильно виходили з того, що спірне розпорядження не відповідає вимогам діючого законодавства і порушує право позивача на отримання належних пенсійних виплат. Так, відповідно до статті 1-1 Закону № 2262-ХІІ законодавство про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, базується на Конституції України і складається з цього Закону, Закону № 1058-ІV та інших нормативно-правових актів України, прийнятих відповідно до цих законів. Статтею 1 Закону № 2262-ХІІ встановлено, що особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи, які мають право на пенсію за цим Законом, при наявності встановленої цимЗаконом вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ і в державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України мають право на довічну пенсію за вислугу років. Військовослужбовці, особи, які мають право на пенсію за цим Законом, які стали інвалідами за умов, передбачених цим Законом, набувають право на пенсію по інвалідності. Згідно зі статтею 7 Закону № 2262-XII військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим законом, та членам їх сімей, які одночасно мають право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором; у разі якщо особа має право на отримання пенсії відповідно до Закону № 2262-XII та Закону № 1058-IV, призначається одна пенсія за її вибором; при цьому різниця між розміром пенсії, на який особа має право відповідно до Закону № 2262-XII, і розміром пенсії із солідарної системи відповідно доЗакону № 1058-ІV, яка визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, фінансується за рахунок коштів державного бюджету. У частині першій статті 9 Закону № 1058-ІV передбачено, що за рахунок коштів ПФУ в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати: пенсія за віком; пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства); пенсія у зв’язку з втратою годувальника. За правилами частини другої статті 40 Закону № 1058-IV заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою: Зп = Зс х (Ск : К), де: Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях; Зс – середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Частиною третьою статті 45 Закону № 1058-IV встановлено, що переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами ПФУ. При переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії. Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена частиною другою статті 40 цього Закону для призначення пенсії. Аналіз наведених норм матеріального права дають підстави дійти висновку, що частиною третьою статті 45 Закону № 1058-ІVрегламентовано порядок переведення з одного виду пенсії, призначеного саме за цим Законом, на інший. Отже, показник середньої заробітної плати при переведенні на інший вид пенсії має бути незмінним, тобто таким, яким він був на час призначення пенсії, передбаченої Законом № 1058-ІV. ОСОБА_4 була призначена пенсія відповідно до Закону № 2262-ХІІ, який передбачає інші підстави та порядок її призначення. Зокрема, при призначенні пенсії за вислугу років показник середньої заробітної плати (доходу) при її розрахунку не застосовується в силу вимог зазначеного Закону, оскільки основою доходу у цьому разі є грошове забезпечення. Позивач, після звільнення з лав Збройних Сил України продовжував працювати та сплачував у встановленому законом порядку страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. За таких обставин, висновок судів попередніх інстанцій про те, що спірне розпорядження не відповідає вимогам діючого законодавства та порушує право позивача на отримання належних пенсійних виплат, є правильним. Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду України № 21-550а15 від 27 жовтня 2015 року. Рішення судів відповідають дійсним обставинам справи та нормам матеріального і процесуального права, доводи касаційної скарги їх висновків не спростовують, такі ґрунтуються на помилковому трактуванні правових норм, а тому підстав для скасування судових рішень колегія суддів не вбачає. За правилами частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України, суд касаційної інстанцій залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення – без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій. Керуючись статтями 223, 224, 231 Кодексу адміністративного судочинства України колегія суддів Вищого адміністративного суду України,- у х в а л и л а : Касаційну скаргу Управління Пенсійного фонду України у Волноваському районі Донецької області відхилити, а постанову Великоновосілківського районного суду Донецької області від 21 жовтня 2014 року і ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 24 грудня 2014 року залишити без змін. Ухвала оскарженню не підлягає. Судді: Я.Л. Іваненко М.І. Мойсюк В.В. Тракало Аналогічної правової позиції притримується і Верховний Суд України, що викладено у постанові від 27 жовтня 2015 року № 21-550а15. За таких обставин, існує висока вірогідність здійснення збільшення вашої пенсії через її фактичне нове перепризначення.