УЧАСНИКИ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ЗБІЛЬШИТИ РОЗМІРИ РАНІШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ ПЕНСІЙ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ НА ЗАГАЛЬНИХ УМОВАХ

Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які після призначення пенсії відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» продовжували працювати, мають можливість призначити пенсію за віком на загальних підставах відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні, що передують року звернення за призначенням пенсії.
З цього питання наводимо судову практику, яка стала на захист громадян, яким пенсія була призначена 10 років назад, і які до останнього часу не мали можливості збільшити розміри раніше призначених чорнобильських пенсій.
З 11.06.2005 року особі була призначена пенсія за віком, як особі, яка працювала або проживала на територіях радіоактивного забруднення відповідно до ст. 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (в редакції Закону від 31.03.2005 року).
14.08.2015 року особа звернувся до управління Пенсійного фонду України в Дарницькому районі м. Києва з заявою про призначення пенсії за віком після досягнення 60 років відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
З 11.06.2015 року особі призначено пенсію за віком згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Листом управління Пенсійного фонду України в Дарницькому районі м. Києва повідомило особу, що основний розмір пенсії був розрахований з застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2007 рік (1197, 91 грн.).
Не погодившись із зазначеним розрахунком особа звернулася до Дарницького районного суду м. Києва з позовом про:
Визнати протиправними дії управління Пенсійного фонду України в Дарницькому районі міста Києва щодо застосування показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2007 рік (1197, 91 грн.), при призначенні пенсії за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Зобов’язати управління Пенсійного фонду України в Дарницькому районі міста Києва здійснити перерахунок та виплату пенсії за віком з застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки (за 2014, 2013, 2012 роки (2960,80 грн.), що передують року звернення за призначенням пенсії, з 11 червня 2015 року.
Постановою Дарницького районного суду м. Києва від 04 квітня 2016 року вищезазначений позов задоволено.
Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 12 травня 2016 року постанову Дарницького районного суду м. Києва від 04 квітня 2016 року залишено без змін.
Суд вирішуючи відповідну справу виходив з наступного.
Як вбачається з матеріалів справи, позивач перебуває на обліку в Управлінні з 15.08.2005 року та отримував пенсію за віком зі зниженням пенсійного віку на 10 років, як потерпілий 2 категорії згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Під час перерахунку пенсії позивача у 2008 році на підставі зміни стажу та заробітку застосовано показник заробітної плати (доходу) в середньому на одну особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, та яка відповідно до Закону враховується для обчислення пенсії за 2007 рік (1197,91 грн.).
Після досягнення пенсійного віку – 60 років з 11.06.2015 року позивач отримує пенсію за віком до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Розмір пенсії станом на 01.01.2016 року становить 1630 грн. 15 коп.
Листом від 05.11.2015 року за № 628/Т-569 позивачу фактично було роз’яснено, що основний розмір пенсії був розрахований з застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2007 рік, в сумі 1630 грн.15 коп.
В обґрунтування такої позиції Відповідачем зазначено, що згідно ч. 3 ст. 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» при переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в ч. 1 ст. 40 цього Закону із застосуванням показника заробітної плати (доходу), який враховується під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії. Позивач отримував та отримує пенсію за віком, розмір якої перераховувався в зв’язку зі змінами у стажі та заробітку позивача, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення пенсії.
Проте, з таким твердженням відповідача суд не може погодитися з огляду на таке.
Частиною третьою статті 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» регламентовано порядок переведення з одного виду пенсії, призначеного саме за цим Законом, на інший. Отже, показник середньої заробітної плати при переведенні на інший вид пенсії має бути незмінним, тобто таким, яким він був на час призначення пенсії, передбаченої цим Законом.
Однак, у випадку з заявою Позивача мало місце призначення іншої пенсії за іншим законом, а не переведення з одного на інший вид пенсії в межах одного закону.
Так, з 11.06.2005 року Позивачу було призначено пенсію відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», який передбачав інші підстави та порядок призначення пенсії, які не передбачали при обчисленні пенсії за віком, як особі, яка працювала або проживала на територіях радіоактивного забруднення, показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески.
Приписи ч. 3 ст. 45 вказаного Закону визначають, що переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.
При переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.
Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена частиною другою статті 40 цього Закону для призначення пенсії.
З урахуванням наведеного суд приходить до висновку, що положеннями ч. 3 ст. 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» регламентовано порядок переведення з одного виду пенсії, призначеного саме за цим Законом, на інший. Отже, показник середньої заробітної плати при переведенні на інший вид пенсії має бути незмінним, тобто таким, яким він був на час призначення пенсії, передбаченої цим Законом, однак, як було встановлено раніше, у спірному випадку мало місце призначення іншої пенсії за іншим законом.
Аналогічний висновок узгоджується з правовою позицією Верховного Суду України, викладеною у постановах від 31.03.2015 року у справі № 21-612а14, від 09.06.2015 року у справі № 21-550а14, від 02.12.2015 року у справі № 193/1029/14-а, від 22.12.2015 року у справі № 2-а/199/138/14.
Так, Позивачу було призначено пенсію відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», приписи якого передбачають інші підстави та порядок призначення пенсії. Водночас, за призначенням пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» позивач звернувся вперше. Крім того, після призначення пенсії за Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» позивач продовжував працювати та сплачував у встановленому законом порядку страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, про що свідчать наявні у матеріалах справи копії індивідуальних відомостей про застраховану особу форми ОК-5.
З огляду на викладене, суд вважає, що до спірних правовідносин підлягає застосуванню ч. 2 ст. 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», згідно якої для обчислення пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, оскільки пенсія за віком позивачу, який продовжував працювати та сплачувати у встановленому законом порядку страхові внески на загальнообов’язкове пенсійне страхування, призначалась вперше.
За таких обставин суд прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог в повному обсязі.