Статтею 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачені два випадки, в яких Пенсійний фонд може утримувати кошти.
Переплати, тобто суми пенсій, виплачені надміру, внаслідок зловживань з боку пенсіонера, або надання страхувальником недостовірних даних. Такі суми можуть бути повернуті пенсіонером , як добровільно, або ж можуть стягуватися на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду або в судовому порядку. Вони утримуються в розмірі 20 відсотків пенсії щомісячно.
Відповідно до ст.ст.102, 103 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсіонери зобов’язані повідомляти органу, що призначає пенсії, про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсії або припинення її виплати. Суми пенсії, надміру виплачені пенсіонерові внаслідок зловживань з його боку (в результаті подання документів з явно неправильними відомостями, неподання відомостей про зміни у складі членів сім’ї тощо), стягуються на підставі рішень органу, що призначає пенсії.
Відповідно до пункту 5 Порядку повернення сум пенсій, виплачених надміру, та списання сум переплат пенсій, що є безнадійними до стягнення, що затверджений постановою правління Пенсійного фонду України № 6-4 від 21 березня 2003 року, на вирішення питань зокрема про стягнення переплати пенсії при управляннях Пенсійного фонду України у районах утворюються комісії. Персональний склад комісії затверджується наказом керівника відповідного територіального органу Пенсійного фонду України, який за посадою є головою комісії. Порядок комісії визначається її головою.
Статтею 65 Закону № 2262-XII передбачено, що особи, винні в порушенні законодавства про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, зазначених у цьому Законі, а також у несвоєчасному оформленні або поданні документів для призначення пенсії, у видачі для оформлення пенсій недостовірних даних і документів, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.
Зазначена норма закону є бланкетною, оскільки наводить загальний перелік можливих порушень законодавства про пенсійне забезпечення та містить посилання на інші закони, якими встановлено цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність. Тобто цією нормою закріплено саму можливість відповідальності, для притягнення до якої слід застосовувати інші нормативні акти.
Таким чином, при вирішенні питання про притягнення до відповідальності за порушення законодавства про пенсійне забезпечення відповідно до статті 65 Закону № 2262-XII має бути визначено вид відповідальності, яку мають нести винні особи, із зазначенням конкретної норми права, якою вона встановлена.
Таким чином, при вирішенні питання про притягнення до відповідальності за порушення законодавства про пенсійне забезпечення відповідно до статті 65 Закону № 2262-XII має бути визначено вид відповідальності, яку мають нести винні особи, із зазначенням конкретної норми права, якою вона встановлена.
Порядок відшкодування коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, та списання сум переплат пенсій та грошової допомоги, що є безнадійними до стягнення, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 21 березня 2003 року № 6-4.
Пунктом 4 цього Порядку передбачено, що для розгляду питань, пов’язаних із списанням переплат пенсій, в районах, містах і районах у містах утворюються постійно діючі міжвідомчі комісії, до складу яких входять працівники районної державної адміністрації або відповідного органу місцевого самоврядування (за згодою), органів Пенсійного фонду, праці та соціального захисту населення (за згодою).
На розгляд постійно діючої міжвідомчої комісії відповідними органами Пенсійного фонду передаються пенсійні справи та особові рахунки, по яких за результатами інвентаризації або перевірок виявлено переплати пенсій, що включені в окремий інвентаризаційний опис (відомість) як безнадійні до стягнення.
Пунктом 8 цього ж Порядку встановлено, що суми виявлених переплат записуються в дебет рахунку 10 «Переплати пенсій та грошової допомоги внаслідок неправильного застосування законодавства про пенсії та допомогу і помилкових обчислень», а списані суми – у кредит цього ж рахунку.
З викладеного вбачається, що предметом діяльності міжвідомчої комісії є стягнення переплат, які є безнадійними в силу причини свого виникнення (неправильне застосування законодавства про пенсії та допомогу і помилкові обчислення). Стягнення переплат, які мають спірний характер та пов’язані з недостовірними відомостями, поданими пенсіонером, здійснюється на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду.
Так, частиною першою статті 50 Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.
Таким чином в більшості випадків органи Пенсійного фонду вчиняють дії щодо встановлення переплати пенсії як процесуального характеру так і з боку матеріального характеру.

[Total: 0    Average: 0/5]