Пенсійний адвокат

Консультація юриста по пенсії (067) 503 05 30 або (050) 406 65 36

Умови праці впливають на розмір заробітної плати, на тривалість робочого часу, відпустки тощо. Наприклад, праця шахтарів, хіміків, металургів і осіб багатьох інших професій пов’язана, як правило, з важкими умовами праці, інколи шкідливими для здоров’я. Відповідно оплата їх праці вища, а тривалість робочого дня менша. Ці особи отримують й інші пільги – додаткові відпустки, безкоштовне харчування тощо. Уся система таких пільг закріплена чинним законодавством про працю. 

    Законодавство передбачає також призначення пенсій за віком на пільгових умовах. Причому чим більший ступінь важкості та шкідливості умов праці, тим нижчий вік виходу на пенсію, менші вимоги до стажу, необхідного для призначення пенсії, вищі розміри пенсій (оскільки вища заробітна плата, з якої сплачено внески до Пенсійного фонду). 

    Зниження віку виходу на пенсію та стажу скорочує період трудової діяльності працівника в несприятливих умовах, а відтак зменшується шкідливий вплив цих умов на його здоров’я.

    Список N 1- це список виробництв, робіт, професій, посад і показників на
підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо
важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає
право на пенсію за віком на пільгових умовах.

1.Питання. Чоловік працював з 14.10.78 р пo 05.12.79 р на виробництві з шкідливими умовами праці за Списком № 1 (про це має відповідну довідку). Звільнений у зв’язку c призовом до армії, де служив з 12.12.79 р по 26.12.81 р Після демобілізації 18.01.82 р його взяли на це ж виробництво, і він пропрацював там до 13.09.83 р Чи зараховуються два роки служби у збройних силах в пільговий стаж пpи оформленні пенсії зі зменшенням пенсійного віку (мається на увазі пільгова пенсія, Список № 1)?

Відповідь:В п. а) ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, – за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць – після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах, і не менше 20 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

    Законом № 2636 передбачено, що час строкової військової служби зараховується до стажу роботи, який дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах ( зокрема і пільгова пенсія за Списком № 1), якщо на момент призову до строкової військової служби чоловік навчався за фахом у ПТУ, працював за професією або ж займав посаду, що передбачає право нa пенсію на пільгових умовах дo набрання чинності Законом про пенсійне забезпечення або нa пенсію за віком нa пільгових умовах дo набрання чинності Законом про пенсійне страхування.  

    Якщо пільговий стаж чоловіка здобутий тільки дo 01.01.92 р, тo пpи визначенні права нa пільгову пенсію застосовують норми ст. 100 Закону про пенсійне забезпечення, згідно з якими особам, які відпрацювали до набрання чинності цього Закону на роботах c важкими і шкідливими умовами праці, передбачених чинним раніше законодавством, пенсії за віком призначаються при дотриманні наступних умов:

     а) особам, які мають на день  введення  в  дію  цього  Закону 
повний стаж на зазначених роботах, що давав  право  на  пенсію  на 
пільгових умовах, пенсії в  розмірах,  передбачених  цим  Законом, 
призначаються відповідно до вимог за віком і стажем,  встановлених 
раніше діючим законодавством;
     б) особам, які не мають повного стажу роботи із шкідливими  і 
важкими умовами праці,  вік,  необхідний  для  призначення  пенсії 
відповідно до статті 12, знижується пропорційно наявному  стажу  в 
порядку, передбаченому статтями 13-14  цього  Закону,  виходячи  з 
вимог цього стажу, встановлених раніше діючим законодавством.

    При призначенні пільгових пенсій у розмірах та на пільгових умовах військова служба прирівнювалася за вибором заявника до роботи, якапередувала службі в армії або була за нею. Цей порядок застосовувався і в тoм випадку, коли між роботою і армійською службою був період навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

    Отже, при наведених обставинах (при документальному підтвердженні) фактичний стаж роботи чоловіка за Списком № 1 склав 1 рік 9 місяців 19 днів, а це означає, що до пільгового стажу можна зарахувати військову служба протягом 1 року 9 місяців 19 днів (час, що не перевищує наявний пільговий стаж). Сумарний пільговий стаж за Списком № 1 складає тільки 3 роки 7 місяців і 4 дні, що становить менше половини мінімально необхідного пільгового стажу. А отже, право на зменшення пенсійного віку відсутнє і пільгова пенсія за Списком № 1 не призначається.

2.Питання. Працівник працював в особливо шкідливих умовах (за Списком № 1) з 21.04.85 р по 27.08.95 р Атестацію не проведено.

Відповідь: В пільговий стаж буде зараховуватися тільки період з 21.04.85 р по 21.08.92 р, що становить 7 р. 4 місяці і дає право на зниження пенсійного віку на 7 років. При проведенні атестації цього робочого місця до 21.08.97 р пільговий стаж становив би 10 років 4 місяці і працівник мав би право на пенсію після досягнення 50 років. Тобто втрачені три роки отримання пенсії з вини підприємства. Отже, якщо працівники працюють із шкідливими умовами, початок цієї роботи припадає на період після 21.08.92 р та атестація робочих місць не проводилась, працівники втрачають право на призначення пенсії на пільгових умовах.

3. Питання. Працювала 5 років у лікарні лікарем-рентгенологом (Список

№ 1). Мені 47 років і я звільнена з роботи за скороченням чисельності. Чи маю я право на призначення пенсії у зв’язку зі скороченням, ураховуючи те, що я працювала в шкідливих умовах?

Відповідь: Згідно з пп. «а» ч. 1 ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення, право на пенсію за віком на пільгових умовах, незалежно від місця останньої роботи, мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах із особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, — за Списком №1: чоловіки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них — не менше 10 років на зазначених роботах;

жінки — після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них — не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи в особливо шкідливих та особливо важких умовах праці, пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням пенсійного віку, установленого ст. 12 цього Закону (60 та 55 років). За умови підтвердження пільгового стажу роботи за Списком № 1 протягом 5 років, ви матимете право на призначення пенсії після досягнення віку 48 років 4 місяців.Дострокове призначення пенсії у зв’язку зі звільненням з роботи за скороченням чисельності на підприємстві передбачено в разі, якщо на момент такого звільнення особі залишалося не більше як півтора року до досягнення пенсійного віку, установленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування (у вашому випадку це — 58 років 6 місяців).

     Таким чином, право на призначення пенсій визначається нормами Закону України “Про пенсійне забезпечення”, а розміри пенсій обчислюються за нормами статей 27 та 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. 

Пенсійний адвокат

Консультація юриста по пенсії (067) 503 05 30 або (050) 406 65 36

[Total: 2    Average: 5/5]

Пільгова пенсія за віком за Списком №1

 1. Як зараховується особливо шкідливий стаж , жінка відпрацювала 18 років по першому списку і стільки в неї всього загального стажу чи рахується шкідливий стаж рік за півтора, чи за два, чи один до одного скажіть будь ласка..Дякую.

  1. За кожний повний рік стажу роботи (врахованого в одинарному розмірі) на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.
   Нормативно-правові акти з пенсійного забезпечення не містять обмежень щодо застосування цієї норми (щодо визначення права на пенсію або розміру пенсії), таким чином Ви маєте 18 років пільгового стажу та 36 страхового (за умови належного документального підтвердження). Юридична компанія “Юридичні партнери” може надати правову допомогу з належного оформлення пенсії згідно з чинним законодавством.

 2. Здрвствуйте. Отец работал в термичке на заводе, и его условия труда подпадают под список №1, поэтому он начал получать пенсию с 50-ти лет, то есть на 10 лет раньше. Но, по закону ему должны были считать год за 2 (согласно ст. 24 закона 1058 о пенсионном страховании) – но, этого не было – то есть год за 2 ему не всчитали, и соответственно пенсия у него меньше, от той которая может быть. Правильно, ли то что он имеет право получать пенсию которая будет учитывать год за 2? По тому как по логике, закон был выполнен только на половину – то есть на пенсию он ушел на 10 лет раньше, а год за 2 ему не посчитали – или все же есть какие-то нюансы? Спасибо за ответ.

  1. Доброго дня. Відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за кожний повний рік стажу роботи (врахованого в одинарному розмірі) на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.
   Статтею 62 Закону України “Про пенсійне забезпечення” передбачено, що основним документом для підтвердження стажу є трудова книжка. І лише в тих випадках, коли запис в трудовій книжці є неправильним чи неповним (не в повній мірі відповідає назві професії, передбаченої в тому числі Списком № 1, або не в повній мірі відображає необхідну інформацію) додатково вимагається уточнююча пільговий характер роботи довідка. Варто зауважити, що після 21.08.92 року обов’язкове проведення атестації робочого місця, як необхідна умова для зарахування до пільгового стажу.
   Таким чином для підтвердження стажу роботи за Списком № 1 до органу Пенсійного фонду України має бути подана заповнена належним чином трудова книжка, та у випадку відсутності певної іноформації – уточнююча пільговий характер роботи довідка. Слід пам’ятати, що обов’язок ведення кадрових документів лежить виключно на роботодавці особи. В Вашому випадку варто провести аналіз поданих до управління ПФУ документів, та в разі наявності порушень з боку цього органу звернутись за захистом своїх порушених прав до суду. В цьому питанні Ви можете розраховувати на допомогу з боку Юридичної компанії “Юридичні партнери”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *