Чи входить навчання в університеті у страховий стаж?

До 2004 року навчання включалося у страховий стаж. Після 1 січня 2004 року навчання у вищих, середніх спеціальних навчальних закладах, в аспірантурі, докторантуре, клінічній ординатурі у страховий стаж не входить, оскільки людина не працювала і єдиний соціальний внесок не сплачувала до органів Пенсійного фонду. За умови, що студент сплачував внески та дотримувався договору про добровільне страхування, період навчання враховуватиметься.

Чи входить у страховий стаж період перебування у центрі зайнятості?

У страховий стаж зараховується період, протягом якого, особи перебувають на обліку у центрі зайнятості та отримують допомогу з тимчасової втрати працездатності (окрім одноразової виплати для організації безробітним підприємницької діяльності), а також матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. За вказаний період страхові внески за безробітних перераховують з бюджету.

Чи входить в стаж строкова служба в армії?

Строкова служба в армії у страховий стаж входить, оскільки внески до Пенсійного фонду перераховують з бюджету. Але є один нюанс, військові частини почали платити внески з 2007 року, а персоніфіковані звіти по кожному військовослужбовцеві почали поступати до ПФУ тільки у 2016 році. На сьогоднішній момент, очікується, що військові частини протягом 5 років передадуть звіти в ПФУ, і військовослужбовцем врахується час служби у страховий стаж. Якщо людина мобілізована та перераховуються страхові внески, ці роки до страхового стажу зарахуються.

Чи передбачений перерахунок страхового стажу держслужбовцям?

Чи передбачений перерахунок страхового стажу держслужбовцям?

За період роботи на посадах державної служби та інших посадах, які передбачали сплату ЄСВ, а до 1 січня 2011 року – страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за умови підвищеної ставки, величина оцінки одного року страхового стажу підвищується на коефіцієнт, який визначається, як співвідношення між розміром страхового внеску, який перерахований особою та работодавцем, і загальним розміром страхових внесків, який перераховувався застрахованою особою та работодавцем, за відповідний період сплати страхових внесків.

Відпрацював 45 років. Чи маю я право на доплату за перероблений стаж?

Необхідний стаж для чоловіків складає 35 років. Доплата за кожен рік, що перевищує повний стаж, а це 10 років, встановлюється у розмірі одного відсотка пенсії, обчисленої згідно з спеціальною формулою. Водночас час розмір такої доплати за рік не може перевищувати одного відсотка мінімальної пенсії.

Я на пенсії, але продовжую працювати. Чи маю я право на перерахунок пенсії?

Працюючий пенсіонер має право на перерахунок пенсії через кожні два роки роботи. При цьому страховий стаж враховується завжди, а зарплата за цей період береться до уваги у разі доцільності.

По якій формулі буде разраховуватися пенсія?

По якій формулі буде разраховуватися пенсія?

Розмір пенсії буде робиться по формулі:

пенсія = Сз * Iкз * Кс, де

Сз – розмір середньої заробітної плати в Україні за 3 роки перед звернення за призначенням пенсії.

Iкз – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення розміру отриманої зарплати щодо середньої зарплати, з якою сплачувалися внески).

Кс – коефіцієнт страхового стажу (визначається як множник тривалості років стажу роботи особи на величину оцінки одного року страхового стажу). Коефіцієнт страхового стажу складає з 01.01.2018года – 1 (раніше – 1,35).

Що входить у трудовий стаж?

 • робота за трудовим договором, за час якого перераховуються внески до ПФУ;
 • тимчасова непрацездатність (лікарняний лист);
 • відпустка по догляду за дитиною від трьох років до шести років (згідно з медичними показниками) з 01.01.2018 року зараховуватиметься в страховий стаж, який надає право на пенсію, але при визначенні розміру пенсії враховуватися не будуть;
 • період, якщо сплачувалися страхові внески добровільно.

Трудовий стаж обчислюється у місяцях. Якщо ви працювали неповний місяць, але сплатили внесок не менше мінімальної суми, до стажу буде зараховано повний місяць. Але якщо ви працюєте на півставки, то для одного місяця стажу вам доведеться пропрацювати два місяці та заплатити мінімальні страхові внески за обидва місяці.

Як надати довідку про заробітну плату, якщо в 90-х роках працювала в приватній фірмі?

Для отримання довідки про заробітну плату необхідно звертатися до архівних установ. Крім того, є порядок, який передбачає обчислення заробітку у разі втрати документів про її нарахування. Йдеться про постанову Кабміну від 5 липня 2006 року №919.

Скільки років необхідно для перерахунку пенсії?

Для перерахунку пенсії людина може подати 60 місяців заробітної плати до 1 липня 2000 року. Після червня 2000 року враховується увесь заробіток. Усі дані є в системі персоніфікованого обліку ПФУ, тому брати на підприємстві довідку про зарплату за цей період не треба.

Як встановлюється пенсія по інвалідності 1 групи?

Пенсія по інвалідності І групи встановлюється у розмірі 100% пенсії за віком з урахуванням стажу.

Чи перераховуватиметься пенсія пенсіонерам, що працюють?

Чи перераховуватиметься пенсія пенсіонерам, що працюють?

Перерахунок пенсій у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму пенсіонерам, що працюють не робиться. Що стосується перерахунку з урахуванням придбаного страхового стажу та заробітку, то він, як і раніше робитиметься. При цьому новим законом передбачено автоматичне проведення такого перерахунку з 1 квітня року (без звернення пенсіонера), за умови, що на 1 березня пенсіонер придбав право на такий перерахунок.

Які документи необхідно надати до ПФУ для призначення пенсії?

Перелік документів, необхідних для оформлення пенсії за віком припускає :

 • заява встановленої форми;
 • паспорт (оригінал і ксерокопія);
 • документи про місце проживанні (реєстрації) пенсіонера;
 • свідоцтво про народження дітей (у разі потреби);
 • свідоцтво про шлюб (у разі потреби, оригінал та ксерокопія);
 • заява та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;
 • трудова книжка (оригінал та ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж;
 • ІПН або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • довідка з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (наразі потреби);
 • диплом та інший документ, який підтверджує період навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал та ксерокопія);
 • за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяць підряд по 30.06.2000

Чи можна оформити пенсію в органах ПФУ через представника?

У випадку якщо людина в силу тих або інших обставин не може особисто звернутися до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання (реєстрації) для оформлення пенсійних виплат, то для захисту прав пенсіонерів, застосовується пункт 1.1 “Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій”, згідно з яким заява про призначення пенсії може бути подана через представника, що діє на підставі виданого нотаріального доручення. При цьому доручення, які оформлені у Канаді, США, Ізраїлю, Франції, Німеччині, Італії мають бути завірені штампом “Apostille” або легалізовані в консульських установах. Доручення, складені в державах-учасниках СНД або в країнах, з якими Україна уклала угоди про надання правової допомоги (наприклад, Польща, Чехія, країни Прибалтики) приймаються на території нашої країни без спеціального посвідчення. Всі документи, які складені іноземною мовою, мають бути перекладані на українську мову.

Як підтвердити стаж, якщо у трудовій книжці відсутній запис?

Для того, щоб підтвердити стаж роботи при відсутності запису у трудовій книжці до органів ПФУ необхідно надати наступні документи:

 • довідка – підтвердження, що людина працювала на підприємстві за конкретний період;
 • виписки з наказів про призначення та звільнення;
 • розрахунковий особовий рахунок, табель виходів або графік роботи;
 • підтвердження співробітників підприємства;
 • трудовий договір, акт виконаних робіт;
 • інші документи, які містять дані про періоди роботи;
 • документ з архіву.

Як зараховується до стажу для призначення пенсії період ведення підприємницької діяльності на спрощеній системі податкування?

З 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 включно – підтверджується довідкою про реєстрацію підприємця.

З 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 включно – при сплаті ЄСВ (незалежно від розміру єдиного страхового внеску).

Чи враховується безперервність стажу при нарахуванні пенсії?

Чи враховується безперервність стажу при нарахуванні пенсії?

Зараз безперервність стажу роботи на розмір пенсії не впливає та не дає ніяких пільг.

Що необхідно зробити для відновлення пенсії, як внутрішньо переміщеній особі?

Припинення або відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам проводиться згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 року №365 “Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, яким затверджений Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат, як внутрішньо переміщеним особам та Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеній особі за місцем їх фактичного проживання/перебування. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 335 “Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 року № 365” були внесені зміни в Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування. Пункт 12 викладений в наступній редакції: “соціальна виплата за рішенням комісія або оргкомісій або органів, що здійснюють соціальні виплати припиняються у випадку:

 1. наявності підстав, передбачених законодавством про умови призначення відповідного виду соціальної виплати;
 2. встановлення факту відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання/перебування згідно з актом обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;
 3. отримання рекомендацій Мінфіну по фактах, виявлених при здійсненні верифікації соціальних виплат;
 4. скасування довідки внутрішньо переміщеної особи на підставах, визначених статтею 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;
 5. отримання інформації від Держприкордонслужби, МВС, СБУ, Мінфіну, Національної поліції, ДМС, Держфінінспекції, Держаудитслужби та інших органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування”.

На підставі даних, отриманих з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, що перетинають державний кордон “Аркан”, розпорядником якої є Адміністрація Державної пограничної служби України, за відсутності (понад 60 днів) за місцем проживання, приймається рішення про тимчасове зупинення виплати пенсії, як внутрішньо переміщеній особі. Для відновлення виплати пенсії необхідно звернутися до відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в області за місцем проживання з заявою про включення до списку осіб, що звернулися за призначенням (відновленням) пенсій для розгляду Комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Чи мають жінки право на достроковий вихід на пенсію в 55 років?

Згідно з Законом України № 1086 “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (про удосконалення пенсійного забезпечення) “, який прийнятий Верховною Радою України, термін дострокового виходу на пенсію для жінок продовжений. У п. 7-2 Розділу XV “Завершальні положення” Закону закріплено, що до 1 січня 2022 року (було до 1 січня 2015 року) право дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи. При цьому розмір їх пенсії, зменшується на 0,5% за кожен повний або неповний місяць дострокового виходу на пенсію. Важливо, що призначена пенсія застосовуватиметься не довічно, а до досягнення пенсійного віку, передбаченого частиною першої статті 26 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Повний розмір пенсії їм буде поновлено в повному обсязі після досягнення віку, який збільшить пенсійний вік на кількість місяців дострокового виходу на пенсію.

За якими документами в органах Пенсійного фонда України розраховують тривалість роботи зі шкідливими умовами?

Як правило, основним документом, що підтверджує час та місце роботи, а також посаду є трудова книжка. У разі відсутності трудової книжки або відсутності запису, які підтверджують право на призначенні пенсії на пільгових умовах, необхідно надати підтвердження від підприємства або його правонаступника. Для підтвердження роботи з особливо шкідливими та шкідливими умовами праці за cписком №1 і списком №2 необхідно надати до органів ПФУ довідку, в якій повинно бути вказано : період роботи, який зараховується в спеціальний стаж, професія або посада, характер виконуваної роботи, розділ, підрозділ, пункт, найменування (чи номер) Списків, які передбачені цією роботою. Видавати такі документи має право винятково підприємство, на якому працювала людина, або його правонаступник.

Можна підтвердити пільговий стаж в судовому порядку або за свідченнями свідків?

Нормативним документом, який підтверджує пільговий стаж є трудова книжка. Свідки можуть підтвердити стаж роботи, що дасть можливість оформити пенсію за віком, але не пільгову пенсію. Порядок підтвердження трудового стажу згідно свідчення свідків визначений постановою КМУ “Про затвердження Порядку підтвердження наявності трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній” від 12.08.93г. № 637.

Хто має право на достроковий вихід на пенсію?

На достроковий вихід на пенсію мають право:

 • у 50 років – матерів, що виховують 5 дітей або інвалідів з дитинства;
 • у 55 років – учасників бойових дій;
 • 40/45 років – ліліпути та диспропорційні карлики;
 • за наявності вислуги від 20 до 35 років – артисти;
 • журналісти, у разі поранення, каліцтва, які були отримані під час виконання службових обов’язків.

Куди звернутися, щоб дізнатися про свій страховий стаж та майбутню пенсію?

Куди звернутися, щоб дізнатися про свій страховий стаж та майбутню пенсію?

Дізнатися про свій страховий стаж та про розмір майбутньої пенсії можна на сайті Пенсійного фонду. Для того, щоб створити особистий електронний кабінет, потрібний або особистий електронний підпис, або письмова заява до Пенсійного фонду. З собою обов’язково треба мати паспорт та оригінал ідентифікаційного коду.

[Total: 1    Average: 5/5]