За какие периоды учитывается заработок при назначении пенсии?

Пенсионный адвокат

Консультация юриста по пенсии (067) 503 05 30 або (050) 406 65 36

Для расчета пенсии учитывается только заработная плата (доход) за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года (к сведению информируем, что за этот период индивидуальные сведения о застрахованном лице предоставляются отделом персонифицированного учета, то есть пенсионеру не нужно предоставлять справки о заработной плате с предприятий, учреждений, организаций, где он работал).

Периоды, за которые учитывается зарплата

Для расчета пенсии учитывается только заработная плата (доход) за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года (к Что касается заработной платы за периоды работы до 1 июля 2000 года, то такая заработная плата может быть учтена при исчислении пенсии при таких условиях:

 • по желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами. Такое право пенсионеры будут иметь лишь в период до 1 января 2016 года;
 • в случае, если страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года, составляет менее 60 месяцев.

В связи с принятием Закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» изменен показатель средней заработной платы, на основе которого будет определяться заработок для назначения пенсии. Предусмотрено, что с 01.01.2012 будет использоваться средняя заработная плата (доход) в среднем на одно застрахованное лицо в целом по Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.

Пенсионный адвокат

Консультация юриста по пенсии (067) 503 05 30 або (050) 406 65 36

[Total: 1   Average: 5/5]

За какие периоды учитывается заработок при назначении пенсии?

 1. Для обчислення пенсії враховується лише заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року (до відома інформуємо, що за цей період індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку, тобто пенсіонеру не потрібно надавати довідки про заробітну плату з підприємств, установ, організацій, де він працював).
  Що стосується заробітної плати за періоди роботи до 1 липня 2000 року, то така заробітна плата може бути врахована при обчисленні пенсії за таких умов:
  – за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. Таке право пенсіонери матимуть лише у період до 1 січня 2016 року;
  – в разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців.
  У зв’язку із прийняттям Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» змінено показник середньої заробітної плати, з урахуванням якого визначатиметься заробіток для призначення пенсії. Передбачено, що з 01.01.2012 буде використовуватись середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

 2. Добрый день!
  Последняя запись в трудовой книжке – центр занятости.
  При начислении пенсии будут учитываться выплаты пособия по безработице или нет?

  1. Доброго дня, період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, включається до страхового стажу. Період отримання допомоги по безробіттю підтверджується до 01 січня 2010 року на підставі записів у трудовій книжці, а починаючи з 01 січня 2010 року – довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку (на підставі сплачених страхових внесків). Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв. За повним розрахунком пенсії з урахуванням заробітку та стажу Ви можете звернутись до Юридичної компанії “Юридичні партнери”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *