На що посилатись якщо вам відмовляють у виклику сторін в судовий процес для надання пояснень, або відмовляють у відкриті загального провадження

Слід зазначити, що відмова у відкритті загального позовного провадження є обмеженням сторін у доведенні своєї позиції. Так, у рішенні у справі «краска проти Швейцарії» ЄСПЛ зауважив, що сторони вправі надати суду зауваження, які вони вважають важливими, а ефективно це можна зробити лише у випадку, коли такі зауваження будуть слухані на судовому процесі. Євросуд наполягає: процесуальна економія важлива, але можлива тільки в одному випадку – якщо суд першої інстанції розглянув справу за участю всіх учасників процесу на засіданні.

Надання судам повноважень розглядати справи в порядку спрощеного провадження без виклику сторін обмежує право на доступ до правосуддя, яке, за визначенням Конституційного Суду, охоплює можливість особи не лише ініціювати судовий розгляд, а й брати безпосередню участь у процесі (рішення від 12.04.2012 №9-рп/2012).

Крім того, запровадження вказаного інституту призводить до порушення конституційного принципу змагальності сторін. ЄСПЛ у рішеннях у справах «Кєроярві проти Фінляндії» від 19.07.95, «Мантованелі проти Франції» від 18.03.97 наголошував: суттєво те, щоб сторони могли належним чином брати участь у провадженні перед судовим органом. Рішення судді розглянути справу на підставі письмових доказів без заслуховування заявника порушує принцип змагальності.

[Total: 0    Average: 0/5]