Юридична пенсійна консультація

Задайте своє запитання, натиснувши кнопку нижче

Задайте своє запитання, заповнивши поля нижче

Будь ласка, введіть Ваше ім'я
Будь ласка, введіть Ваш номер телефону
Будь ласка, введіть Ваш email SUPER_SIMPLE_FEEDBACK_VALID_ERRORS_EMAIL
Будь ласка, напишіть своє запитання

Згідно пункту 1 «Підземні роботи» Розділу 1 Списку N 1 виробництв, цехів, професій і посад на підземних роботах, на роботах із шкідливими умовами праці та в гарячих цехах, робота в яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.1956 року № 1173, до працівників які виконують роботи з особо шкідливими умовами праці відносяться.

всі робітники, інженерно-технічні працівники і службовці, зайняті повний робочий день на підземних роботах з видобутку вугілля, руди, сланцю, нафти, озокериту, газу, графіту, азбесту, солі, слюди та інших рудних і нерудних копалин, в геологорозвідці, на дренажних шахтах, на будівництві шахт, рудників та інших підземних споруд, а також всі працівники, зайняті повний робочий день під землею на обслуговуванні зазначених вище робітників і службовців (медперсонал підземних (здоровпунктів, працівники підземної телефонного зв’язку і т.д.). За загальним правилом встановленим ч.3 ст.24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж обчислюється в місяцях.

Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Згідно з ч. 4 ст.24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, яке діяло раніше.

Як зазначено у п.п. «к» п.109 Постанови Ради Міністрів СРСР від 03.08.1972р. № 590, яка діяла на час його служби у складі Збройних сил СРСР з 15.05.1980 року по 22.05.1982 року, крім роботи в якості робітника або службовця в загальний стаж роботи зараховується також служба у складі Збройних Сил СРСР. При призначенні на пільгових умовах або в пільгових розмірах пенсій по старості та інвалідності робітникам і службовцям, які працювали на підземних роботах, на роботах із шкідливими умовами праці та в гарячих цехах і на інших роботах з важкими умовами праці (підпункти “а” і “б” пункту 16), і пенсій у зв’язку з втратою годувальника їх сім’ям, а також пенсій по старості працівницям підприємств текстильної промисловості (підпункт «в” пункту 16) періоди, зазначені у підпунктах «к» і «л», прирівнюються за вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії або до роботи, яка передувала даному періоду, або до роботи, яка слідувала за закінченням цього періоду.

Згідно ч.1 ст.58 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» – Пенсійний фонд є органом, який здійснює керівництво та управління солідарною системою, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та підготовляє документи для її виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій. Згідно ч.1 ст.63 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» – Виконавчими органами правління Пенсійного фонду є виконавча дирекція Пенсійного фонду та підвідомчі їй територіальні органи. Згідно ч.1 ст.45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» – Пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім таких випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку.

Відповідно до пункту 2 Розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах за списком № 2, здійснюється за нормами Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України «Про пенсійне забезпечення» .

Стаття 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення» регулює пенсійне забезпечення працівників, зайнятих на підземних і відкритих гірничих роботах та в металургії. Статтею 14 передбачено призначення пенсій працівникам, безпосередньо зайнятим повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах по видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 25 років, а працівники провідних професій на цих роботах – не менше 20 років.

Відповідно до пункту «а» статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” та розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, на пільгових умовах мають право на пенсію за віком чоловіки після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років зайняті повний робочий день на роботах з шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць. (Порядок проведення атестації затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442). Чоловікам, які мають не менше половини стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням пенсійного віку, на 1 рік за рік стажу роботи в шкідливих умовах.

Основою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах являються: наявність професії і виробництва в Списках № 1 і № 2; підтвердження шкідливих умов праці робітника безпосередньо на робочому місці результатами атестації; зайнятість робітника на роботах, передбачених Списками № 1 або № 2, не менше 80% робочого часу, встановленого для цього виробництва.

Відсутність хоча б однієї з цих умов не надає права робітникові на пенсію за віком на пільгових умовах.

Пунктом 2 «Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт професій, посад, і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005р. № 383, під повним робочим днем слід уважати виконання робіт в умовах, передбачених Списками, не менше 80 відсотків робочого часу, установленого для працівників даного виробництва, професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов’язаних з виконанням своїх трудових обов’язків. Зайнятість на роботах в особливо шкідливих умовах праці менше 80 відсотків робочого часу не надає права зарахування часу роботи для призначення пенсії на пільгових умовах.

Відповідно до пункту 1 «Порядку підтвердження наявного трудового стаж», для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993р. № 637, основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

Пунктом 20 „Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993р. № 637, у тих випадках, коли в разі відсутності в трудовій книжці відомостей, про визначають право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств або організацій або їх правонаступників, які видаються на підставі первинних документів за час виконання роботи.

В уточнюючій довідці має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада, характер виконуваної роботи, розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, до якого включається цей період роботи, первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

Однак роблячи висновок з вище викладеного останній висновок робить саме суд встановлюючи наявність чи відсутність пільгового стажу у особи для призначення пенсії по вислузі років. Тому в будь якому випадку рішення пенсійного фонду про відмову в призначенні пенсії є не остаточним.