Юридична пенсійна консультація

Задайте своє запитання, натиснувши кнопку нижче

Задайте своє запитання, заповнивши поля нижче

Будь ласка, введіть Ваше ім'я
Будь ласка, введіть Ваш номер телефону
Будь ласка, введіть Ваш email SUPER_SIMPLE_FEEDBACK_VALID_ERRORS_EMAIL
Будь ласка, напишіть своє запитання

Пенсійне забезпечення прокурорів  визначено статтею 86 Закону України «Про
прокуратуру» (далі – Закон 1697).
Законом 1697 передбачено право на призначення прокурорам пенсії за вислугу років та по
інвалідності, а членам їх сімей – пенсії у зв’язку з втратою годувальника.
 
Пенсія за вислугу років

 
Прокурори мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку за
наявності на день звернення вислуги років не менше:
 
по 30 вересня 2011 року – 20 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 10
років;
з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року – 20 років 6 місяців, у тому числі стажу роботи на
посадах прокурорів не менше 10 років 6 місяців;
з 1 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року – 21 рік, у тому числі стажу роботи на посадах
прокурорів не менше 11 років;
з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 2014 року – 21 рік 6 місяців, у тому числі стажу роботи на
посадах прокурорів не менше 11 років 6 місяців;
з 1 жовтня 2014 року по 30 вересня 2015 року – 22 роки, у тому числі стажу роботи на посадах
прокурорів не менше 12 років;
з 1 жовтня 2015 року по 30 вересня 2016 року – 22 роки 6 місяців, у тому числі стажу роботи на
посадах прокурорів не менше 12 років 6 місяців;
з 1 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 року – 23 роки, у тому числі стажу роботи на посадах
прокурорів не менше 13 років;
з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року – 23 роки 6 місяців, у тому числі стажу роботи на
посадах прокурорів не менше 13 років 6 місяців;
з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року – 24 роки, у тому числі стажу роботи на посадах
прокурорів не менше 14 років;
з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року – 24 роки 6 місяців, у тому числі стажу роботи на
посадах прокурорів не менше 14 років 6 місяців;
з 1 жовтня 2020 року і пізніше – 25 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не
менше 15 років.
 
Пенсія прокурорам  призначається в розмірі 60 відсотків від суми їхньої місячної (чинної)
заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року – страхові внески
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, одержуваної перед місяцем звернення за
призначенням пенсії.
 
Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за вислугу років), що включаються в заробіток
для обчислення пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за будь-які 60
календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності
перерв протягом цього періоду на даній роботі.
 
Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення
загальної суми таких виплат на 60. Коригування зазначених виплат проводиться із застосуванням
коефіцієнта загального підвищення розмірів посадового окладу та надбавок до нього. Посадовий
оклад, надбавки за вислугу років під час призначення пенсії враховуються в розмірах за
останньою займаною посадою прокурора, встановлених на момент виникнення права на
перерахунок пенсії за вислугу років.
 
Працівникам, які не мають передбаченої вище вислуги років, за наявності необхідного стажу
роботи на посадах прокурорів, а також страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за
віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, після досягнення чоловіками

57 років, а жінками віку, що на п’ять років менше, ніж пенсійний вік, установлений статтею 26
Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пенсія призначається
у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорських посадах, із розрахунку
60 відсотків місячної заробітної плати за відповідну вислугу років.
 
 
До вислуги років, що дає право на пенсію за вислугу років зараховується час роботи на
прокурорських посадах, зазначених у статті 15  Закону  1697, стажистами, на посадах помічників і
старших помічників прокурорів;
 слідчими, суддями; 
 на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції,
кримінально-виконавчої служби, офіцерського складу Збройних Сил України, Служби
безпеки України, інших утворених відповідно до законодавства України військових
формувань, на посадах державних службовців, які обіймають особи з вищою юридичною
освітою;
 у науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України працівникам, яким до
набрання чинності цим законом було присвоєно класні чини (працівникам військової
прокуратури – відповідні військові звання), у тому числі час наукової та викладацької
роботи в інших науково-навчальних закладах, якщо вони мали науковий ступінь чи вчене
звання;
 на адміністративних та викладацьких посадах, посадах наукових працівників у
Національній академії прокуратури України;
 на виборних посадах у державних органах, на посадах в інших організаціях, якщо
працівники, яким до набрання чинності цим Законом було присвоєно класні чини
(працівникам військової прокуратури – відповідні військові звання), були направлені туди,
а потім повернулися в органи прокуратури;
 військова служба, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах
денної форми навчання або на юридичних факультетах вищих навчальних закладів денної
форми навчання;
 відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо така відпустка
надавалася.
 
 
Право на пенсію за вислугу років мають особи, які безпосередньо перед зверненням за
призначенням такої пенсії працюють в органах прокуратури чи в науково-навчальних закладах
Генеральної прокуратури України, а також особи, звільнені з прокурорських посад органів
прокуратури за станом здоров’я, у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією органу прокуратури, в
якому особа обіймає посаду, або у зв’язку із скороченням кількості прокурорів, у зв’язку з
обранням їх на виборні посади в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування.
Ветеранам війни, які мають необхідний стаж роботи для призначення пенсії за вислугу років, така
пенсія призначається незалежно від того, чи працювали вони в органах прокуратури перед
зверненням за призначенням пенсії.
 
Пенсія по інвалідності
 

Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності
за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.