Юридична пенсійна консультація

Задайте своє запитання, натиснувши кнопку нижче

Задайте своє запитання, заповнивши поля нижче

Будь ласка, введіть Ваше ім'я
Будь ласка, введіть Ваш номер телефону
Будь ласка, введіть Ваш email SUPER_SIMPLE_FEEDBACK_VALID_ERRORS_EMAIL
Будь ласка, напишіть своє запитання

Згідно ст. 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей у зв’язку із введенням в дію цього Закону провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку.

Які пенсії підлягають перерахунку особам раніше звільненим з військової служби

Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цього Закону. При цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів і не раніше, ніж з дня введення в дію цього Закону.

Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських.

Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Спірні питання щодо перерахунку військових пенсій виникають з приводу наявності тільки рішення Кабінету Міністрів України про зміну грошового забезпечення, що передбачає п. 1 Порядку проведення перерахунків пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 року № 45.

Відповідне рішення Кабінету Міністрів України на думку органів Пенсійного фонду України являється єдиною підставою для перерахунку раніше призначених пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб.

Однак, 10 травня 2016 року Верховний Суд України в постанові по справі № 21-278а16 надав наступні висновки по спірним правовідносинам:

«Пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» передбачено, що керівникам державних органів у межах асигнувань, що виділяються на їх утримання, надано право установлювати посадові оклади військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, посади яких не передбачені цією постановою, у відповідних випадках.

Таким чином, Кабінет Міністрів України делегував керівникам державних органів своє право визначати розміри посадових окладів, тому накази відповідних державних органів про підвищення посадових окладів військовослужбовцям, є підставою для перерахунку пенсії відповідно до ч. 3 ст. 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

З огляду на викладене колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла висновку, що пенсія військовослужбовців підлягає перерахунку відповідно до частини третьої статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», у зв’язку зі зміною розміру грошового забезпечення на підставу наказу державного органу, якому Кабінет Міністрів України делегував своє право визначати розміри посадових окладів».

Отже, з врахуванням зазначеної позиції Верховного Суду України, раніше призначенні пенсії особам, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, підлягають перерахунку не лише на підставі рішення Кабінету Міністрів України про зміну розміру грошового забезпечення, а й на підставі наказу державного органу, якому Кабінет Міністрів України делегував своє право визначати розміри посадових окладів.