Юридична пенсійна консультація

Задайте своє запитання, натиснувши кнопку нижче

Задайте своє запитання, заповнивши поля нижче

Будь ласка, введіть Ваше ім'я
Будь ласка, введіть Ваш номер телефону
Будь ласка, введіть Ваш email SUPER_SIMPLE_FEEDBACK_VALID_ERRORS_EMAIL
Будь ласка, напишіть своє запитання

Умови праці впливають на розмір заробітної плати, на тривалість робочого часу, відпустки тощо. Наприклад, праця шахтарів, хіміків, металургів і осіб багатьох інших професій пов’язана, як правило, з важкими умовами праці, інколи шкідливими для здоров’я. Відповідно оплата їх праці вища, а тривалість робочого дня менша. Ці особи отримують й інші пільги – додаткові відпустки, безкоштовне харчування тощо. Уся система таких пільг закріплена чинним законодавством про працю. 

Пільгова пенсія за віком за Списком №1

    Законодавство передбачає також призначення пенсій за віком на пільгових умовах. Причому чим більший ступінь важкості та шкідливості умов праці, тим нижчий вік виходу на пенсію, менші вимоги до стажу, необхідного для призначення пенсії, вищі розміри пенсій (оскільки вища заробітна плата, з якої сплачено внески до Пенсійного фонду). 

    Зниження віку виходу на пенсію та стажу скорочує період трудової діяльності працівника в несприятливих умовах, а відтак зменшується шкідливий вплив цих умов на його здоров’я.

    Список N 1- це список виробництв, робіт, професій, посад і показників на
підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо
важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає
право на пенсію за віком на пільгових умовах.

1.Питання. Чоловік працював з 14.10.78 р пo 05.12.79 р на виробництві з шкідливими умовами праці за Списком № 1 (про це має відповідну довідку). Звільнений у зв’язку c призовом до армії, де служив з 12.12.79 р по 26.12.81 р Після демобілізації 18.01.82 р його взяли на це ж виробництво, і він пропрацював там до 13.09.83 р Чи зараховуються два роки служби у збройних силах в пільговий стаж пpи оформленні пенсії зі зменшенням пенсійного віку (мається на увазі пільгова пенсія, Список № 1)?

Відповідь:В п. а) ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, – за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць – після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах, і не менше 20 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

    Законом № 2636 передбачено, що час строкової військової служби зараховується до стажу роботи, який дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах ( зокрема і пільгова пенсія за Списком № 1), якщо на момент призову до строкової військової служби чоловік навчався за фахом у ПТУ, працював за професією або ж займав посаду, що передбачає право нa пенсію на пільгових умовах дo набрання чинності Законом про пенсійне забезпечення або нa пенсію за віком нa пільгових умовах дo набрання чинності Законом про пенсійне страхування.  

    Якщо пільговий стаж чоловіка здобутий тільки дo 01.01.92 р, тo пpи визначенні права нa пільгову пенсію застосовують норми ст. 100 Закону про пенсійне забезпечення, згідно з якими особам, які відпрацювали до набрання чинності цього Закону на роботах c важкими і шкідливими умовами праці, передбачених чинним раніше законодавством, пенсії за віком призначаються при дотриманні наступних умов:

     а) особам, які мають на день  введення  в  дію  цього  Закону повний стаж на зазначених роботах, що давав  право  на  пенсію  на пільгових умовах, пенсії в  розмірах,  передбачених  цим  Законом, призначаються відповідно до вимог за віком і стажем,  встановлених раніше діючим законодавством;     б) особам, які не мають повного стажу роботи із шкідливими  і важкими умовами праці,  вік,  необхідний  для  призначення  пенсії відповідно до статті 12, знижується пропорційно наявному  стажу  в порядку, передбаченому статтями 13-14  цього  Закону,  виходячи  з вимог цього стажу, встановлених раніше діючим законодавством.

    При призначенні пільгових пенсій у розмірах та на пільгових умовах військова служба прирівнювалася за вибором заявника до роботи, якапередувала службі в армії або була за нею. Цей порядок застосовувався і в тoм випадку, коли між роботою і армійською службою був період навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

    Отже, при наведених обставинах (при документальному підтвердженні) фактичний стаж роботи чоловіка за Списком № 1 склав 1 рік 9 місяців 19 днів, а це означає, що до пільгового стажу можна зарахувати військову служба протягом 1 року 9 місяців 19 днів (час, що не перевищує наявний пільговий стаж). Сумарний пільговий стаж за Списком № 1 складає тільки 3 роки 7 місяців і 4 дні, що становить менше половини мінімально необхідного пільгового стажу. А отже, право на зменшення пенсійного віку відсутнє і пільгова пенсія за Списком № 1 не призначається.

2.Питання. Працівник працював в особливо шкідливих умовах (за Списком № 1) з 21.04.85 р по 27.08.95 р Атестацію не проведено.

Відповідь: В пільговий стаж буде зараховуватися тільки період з 21.04.85 р по 21.08.92 р, що становить 7 р. 4 місяці і дає право на зниження пенсійного віку на 7 років. При проведенні атестації цього робочого місця до 21.08.97 р пільговий стаж становив би 10 років 4 місяці і працівник мав би право на пенсію після досягнення 50 років. Тобто втрачені три роки отримання пенсії з вини підприємства. Отже, якщо працівники працюють із шкідливими умовами, початок цієї роботи припадає на період після 21.08.92 р та атестація робочих місць не проводилась, працівники втрачають право на призначення пенсії на пільгових умовах.

3. Питання. Працювала 5 років у лікарні лікарем-рентгенологом (Список

№ 1). Мені 47 років і я звільнена з роботи за скороченням чисельності. Чи маю я право на призначення пенсії у зв’язку зі скороченням, ураховуючи те, що я працювала в шкідливих умовах?

Відповідь: Згідно з пп. «а» ч. 1 ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення, право на пенсію за віком на пільгових умовах, незалежно від місця останньої роботи, мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах із особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, — за Списком №1: чоловіки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них — не менше 10 років на зазначених роботах;

жінки — після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них — не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи в особливо шкідливих та особливо важких умовах праці, пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням пенсійного віку, установленого ст. 12 цього Закону (60 та 55 років). За умови підтвердження пільгового стажу роботи за Списком № 1 протягом 5 років, ви матимете право на призначення пенсії після досягнення віку 48 років 4 місяців.Дострокове призначення пенсії у зв’язку зі звільненням з роботи за скороченням чисельності на підприємстві передбачено в разі, якщо на момент такого звільнення особі залишалося не більше як півтора року до досягнення пенсійного віку, установленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування (у вашому випадку це — 58 років 6 місяців).

     Таким чином, право на призначення пенсій визначається нормами Закону України “Про пенсійне забезпечення”, а розміри пенсій обчислюються за нормами статей 27 та 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”